Wij vonden Martin Steenbeeke, hoofdredacteur van ons prachtige Twickelblad sinds 2009, bereid om over zijn ervaringen te vertellen als journalist en in het bijzonder over hoe het Twickelblad tot stand komt. Het Twickelblad bestaat in zijn huidige vorm ruim 26 jaar en wordt in samenwerking uitgegeven door de Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel.
Hij schreef in zijn eerste redactioneel commentaar: “Ik wil met respect voor de geschiedenis als een landschapsarchitect voortbouwen op het Twickelblad zoals het nu is”. In zijn nieuwe rol nam hij zich voor (in de termen van een landschapsarchitect) de zichtlijnen met de buitenwereld te versterken. Martin kreeg van Christian zu Castell, de opdracht mee om van het Twickelblad niet alleen een platform te maken voor de Vrienden van Twickel en voor de Stichting Twickel, maar ook om een brug te slaan tussen het landgoed en de samenleving; minder volgend en meer leidend.

Voor de pauze schetste Martin hoe het Twickelblad zich in de afgelopen ruim 40 jaar zich heeft ontwikkeld van een gestencild zwart/wit blad, dat de eerste 14 jaar Twickelbulletin heette en alleen door de Vrienden van Twickel werd uitgegeven, naar een ‘chique blad’ in kleurendruk in 2006. In de volgende 8 jaar groeide Het Twickelblad uit tot een ‘full color magazin’. Onder leiding van Martin kreeg het blad in de zomer van 2014 zijn huidige vorm, waarin de nadruk werd gelegd op een mooie frisse, moderne lay-out, met minder tekst veel meer ruimte voor mooie foto’s. In de loop der jaren werd de oplaag steeds groter: van ca 1000 in de negentiger jaren tot ca 2250 in 2017. Door het groeiend aantal leden van de VVT was er meer geld beschikbaar om het blad verder te verbeteren. Het fotowerk wordt meestal door de eigen redactie verzorgd met externe bijdragen van Wim Ahne en Monique van der Hoeven. De voorpaginafoto wordt altijd verzorgd door Han Morskieft. De zevenkoppige redactie vult het blad: 3 leden namens de VVT en 3 leden namens Twickel. De hoofdredacteur is onafhankelijk en draagt zijn steentje volledig bij. Hij is ook eindverantwoordelijk voor de opmaak, die in samenwerking met Morskieft Ontwerpers tot stand komt. Het blad wordt bij van Marle Grafische Bedrijven gedrukt. Het Twickelbad probeert een zo’n breed mogelijk beeld van het landgoed Twickel te geven, zodat er altijd voor ‘elk wat wils’ iets interessants in staat.
Na de pauze werd Martin geïnterviewd door Hiska Bakker (bestuurslid van de VVT en sinds kort lid van de redactie). Hierdoor ontstond er een levendige discussie over de inhoud en over wat er nog verder verbeterd zou kunnen worden. Martin maakt het blad met heel plezier en ervaart zijn werk voor het Twickelblad veel minder hectisch als zijn werk bij RTV Oost. Voor een nieuwe uitgave heeft hij tenslotte 3 maanden de tijd. Er kan dus goed nagedacht worden over de onderwerpen en de inhoud. Hij benadrukte dat het tot stand komen van het Twickelblad echt teamwork is en sprak zijn waardering uit voor de andere redactieleden. Martin: “Maar het blijft een uitdaging om in elk uitgave weer iets nieuws te brengen. Gelukkig krijgen we veel positieve reacties”.

Martin Steenbeeke (53) is sinds juni 2017 waarnemend hoofdredacteur van RTV Oost. Naast programmamaker en presentator had hij jarenlang de leiding over de sportredactie. Hij is ook freelance journalist en communicatieadviseur.

 

Comments are closed.