Door een misverstand stond de natuurwerkochtend oorspronlijk op 11 november gepland. Echter we willen evenals voorgaande jaren onze natuurwerkochtend synchroon laten lopen met de landelijke natuurwerkochtend op de eerste zaterdag van november. We bieden bij deze ons excuus aan als we uw planning in de war hebben gebracht. De natuurwerkochtend is toegankelijk voor leden en niet-leden. Het is een leuke manier om met de Vrienden van Twickel kennis te maken.
Bepaalde delen van het Landgoed zijn erg kwetsbaar en vaak moeilijk toegankelijk voor machines die worden gebruikt voor beheerswerkzaamheden. Daarom moet in deze gebieden het beheer gedaan worden door handwerk. Uw vereniging biedt de Stichting Twickel 2 keer per jaar haar hulp aan met natuurwerkochtenden voor leden. We gaan weer aan het werk op het Schijvenveld bij het prachtige heideven.  Het is de bedoeling om dit beschermede natuurgebied te ontdoen van jong gewas dat er niet hoort. Ook u kunt de natuur van het landgoed helpen door de handen uit de mouwen te steken en te helpen bij deze beheerstaak. Het is altijd gezellig en voor de inwendige mens wordt goed gezorgd.
De werkochtend is op zaterdag 4 november 2017, van 9.00 – 13.00 uur.

U kunt zich opgeven via de e-mail: vbmeier@gmail.com
Graag vermelden: naam en adres, telefoonnummer, en het aantal personen
U mag ook het opgave formulier invullen en opsturen naar: Mevrouw V. Meier, Oude Benteloseweg 35, 7491 EW Delden.
Dit formulier kunt u hier downloaden. Uitnodiging natuurwerkochtend 20170411_Schijvenveld . Gaarne printen en opsturen.
Voor vragen kunt u bellen naar Mevrouw V. Meier, telefoon nr. 074 376 3107 of 06 27 180 850.
Na opgave sturen wij u t.z.t. verdere informatie.

 

 

 

 

 

Comments are closed.