80 Vrienden van Twickel bezochten op 1 maart onze Algemene Ledenvergadering. Binnenkort vindt u onder de tab ‘Aktiviteiten’ het verslag. Aftredend uit het bestuur waren Ulberthe Wielinga, (communicatie en website) en Gert Jan Beuzel (penningmeester). Beiden stelden zich niet herkiesbaar. Voor de vacature die met het vertrek van mevrouw Wielenga is ontstaan is nog geen geschikte kandidaat gevonden. De heer W. Borghuis uit Rijssen werd gekozen in het bestuur en zal het penningmeesterschap op zich nemen. De heer A.H. Luttikhedde trad ook terug als bestuurslid namens de pachters. Na een tweede termijn van 3 jaar was hij formeel niet herverkiesbaar. Omdat er nog geen geschikte kandidaat namens de pachters is gevonden zal de heer Luttikhedde de functie waarnemen tot er een nieuwe kandidaat is gevonden. Voorzitter Eduard van Emmerik sprak waarderende woorden voor beide aftredende bestuursleden.
Voorafgaand aan de vergadering werd de heer Egbert Jaap Mooiweer voorgesteld aan de aanwezigen door de heer Van den Wall Bake (voorzitter Stichting Twickel), die per 1 juni het rentmeesterschap van de heer Schimmelpenninck zal overnemen. De heer Schimmelpenninck is 33 jaar rentmeester geweest en gaat binnenkort met pensioen. De heer Mooiweer is per 1 maart in dienst getreden van Twickel en was adjunct-directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.
Na de pauze gaven de heer Van den Wall Bake en de heer Schimmelpenninck een terugblik op 2016 en een toelichting op actuele thema’s rond het behoud van de landgoederen van Twickel in 2017, ondersteund door de gebruikelijke diapresentatie van de heer Schimmelpenninck. Dit werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Aan het einde overhandigde de voorzitter van de Vrienden van Twickel, de heer E. van Emmerik, een doosje wijn als waardering voor de  jarenlange goede contacten en zijn mooie presentatie aan de heer Schimmelpenninck.

 

 

Comments are closed.