From the yearly archives: 2013

De stuurgroep van het Pact van Twickel heeft in september 2013 unaniem gekozen voor een aantal aanpassingen aan de Rondweg (de N346) bij Delden, die de barrièrewerking van de rondweg tussen Delden en het landgoed Twickel in de nabije toekomst sterk zullen verminderen. De  aanpassingen betekenen dat de meeste voorstellen in de brief van de VvT tezamen […]

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2014, 12 maart 2014, 20.00 uur, ’t Hoogspel, Delden

Heeft plaatsgevonden op: 12/03/14
Locatie: Hoogspel, Delden

adres: Bornsestraat 1 te Ambt Delden
AGENDA:

1. Opening door de voorzitter de heer G. de Bruijn
2. Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 13 maart 2013 (bijgevoegd bij schriftelijke uitnodiging)
a. Goedkeuring tekst van het verslag
b. Naar aanleiding van het verslag
3. Mededelingen […]

Lees meer

Alle activiteiten van 2013 zijn achter de rug en we kijken terug op een succesvol jaar, zie de berichtgeving bij de  andere nieuws items. De vooruitzichten voor de rondweg, na de discussies over de financiële haalbaarheid en de alternatieven,  zien er ook goed uit. Hopelijk wordt het definitieve plan, waarover overeenstemming is bereikt binnen de stuurgroep van […]

Lees meer

Zaterdag 2 november 2013, — Persbericht.
30 leden van de Vereniging Vrienden van Twickel hebben op de landelijke natuurwerkdag, zaterdag 2 november, enthousiast gewerkt voor het behoud van de natuur op het landgoed Twickel. Bepaalde delen van het landgoed zijn erg kwetsbaar en vaak moeilijk toegankelijk voor machines die worden gebruikt voor beheerswerkzaamheden. Daarom […]

Lees meer

Op 7 september heeft de Actiegroep Goederenververvoer Hof van Twente een ludieke krattenactie gehouden langs het spoor in het centrum van Delden. Ook de Vrienden van Twickel waren daarbij aanwezig. Uw voorzitter heeft daar de petitie ondertekend gericht aan staatssecretaris Mansveld. Klik op deze link om […]

Lees meer

De najaarslezing: ‘Twickel’, een historische reisgids trok 180 bezoekers

Heeft plaatsgevonden op: 06/11/13
Locatie: 't Hoogspel, Delden

Woensdag 6 november 2013, ’t Hoogspel, Bornsestraat 1, Ambt Delden.  De auteurs: Aafke Brunt, archivaris van Twickel en Jan Haverkate, journalist en redacteur Lucia den Ouden gaven een presentatie over dit nieuwe boek, dat op  31 augustus 2013 werd gepresenteerd tijdens de viering van het 60-jarige bestaan van de Stichting Twickel:

“Twickel, een  historische […]

Lees meer

Delden, vrijdag 6 September 2013. We mochten ons verheugen op 219 bezoekers voor een rondleiding door het kasteel tijdens de jaarlijkse Kasteeldag.  In 10 groepen , verdeeld over de hele dag, vonden de rondleidingen plaats.  De eerste twee groepen startten om 10.00 uur. In tegenstelling tot vorige jaren werden de groepen echt rondgeleid door het […]

Lees meer

Delden, 18 september 2013. Het bestuur heeft de afgelopen maanden nagedacht over het te voeren beleid van onze vereniging. Dit heeft geleid tot de beleidsnotitie 2013-2015. In bijgaande notitie treft u onze uitgangspunten en lange termijn doelen aan. Daarnaast vermelden wij hoe wij onze doelen realiseren en welke activiteiten wij […]

Lees meer

110 vrienden fietsten langs 3 boerenerven op Twickel

Heeft plaatsgevonden op: 24/08/13
Locatie: Twickel

‘Door de bossen door de heide, door het zomerdronken land’
Bovenstaande beginregel van een wandellied is treffend voor de fietstocht van de Vrienden van Twickel op zaterdag 24 augustus 2013. Op de route werden de boerderijen Klein Hobbelink, Bokdam en Mollinkwoner bezocht die in de machtsfeer liggen van het landgoed Twickel. De ontvangst door de […]

Lees meer

De stichting DELDEN KLASSIEK organiseert sinds jaar en dag concerten in Kasteel Twickel exclusief voor abonnementhouders van de zondagmiddag-concerten in de Oude Blasiuskerk in Delden. Het bestuur  van DELDEN KLASSIEK heeft ons het aanbod gedaan dat  per september 2013 de concerten in Kasteel Twickel ook toegankelijk worden voor de leden van de Vereniging Vrienden van […]

Lees meer